INFORMACJE

Wciąż trwająca pandemia koronawirusa uniemożliwia nam zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w sposób tradycyjny. Zmuszeni jesteśmy pożegnać się tak, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo, czyli z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych (dezynfekcja rąk, maseczki lub przyłbice, rękawiczki, dystans).!!!

Świadectwa i dyplomy ukończenia oddziałów przedszkolnych będą wydawane w klasach przez wychowawców. Uczniowie, którzy zechcą odebrać świadectwo z rąk wychowawcy klasy, będą mogli to uczynić według następującego porządku umieszczonego poniżej. Mogą to uczynić za nich rodzice lub starsze rodzeństwo.

Do sal wchodzimy pojedynczo,

Proszę również o przyniesienie podręczników oraz książek pożyczonych z biblioteki szkolnej i pozostawienie ich na swoim stoliku. Proszę napisać na kartce, kogo to książki. Po sprawdzeniu w późniejszym terminie przez nauczyciela bibliotekarza osoby, które oddały uszkodzone książki lub o brakach zostaną powiadomione, że należy odkupić nowe.

Należy wziąć ze szkoły z indywidualnych szafek i szatni swoje rzeczy.

Do szkoły wchodzimy głównym wejściem, po uzyskaniu zgody pracownika szkoły. Zachowujemy wszelkie wymogi sanitarne.

Szkołę opuszczamy dolnym wyjściem.

Harmonogram:

9:00 - 9:15 – dojeżdżający z Kamienicy, Białe, Zamoście, Zakraje, Folwark

9:15 – 9:30 - Kurosica, Magorzyca, Pod Kiczorą, Szałasie, Borek, Zarównie

9:30 – 9:45 - Uszczki, Gardonie,

9:45 – 10:00 – Mazury, Chlipały, Bulandy

10:00 10:15 – Olsze, Domki

10:15 – 10:30 – Wiatry, Muchy

10:30 – 10:45 - Farony, Podkościele, Kucie, Pod Turnią

10:45 – 11:00 – Wąchały

11:15 – 11:30 – Zawory

11:30 – 11:45 – Kuźle