INFORMACJE

Dnia 17.10.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z naszej okolicy dające uprawnienia do egzaminowania na kartę rowerową. Zostało one przeprowadzone przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego (skrót: MORD). Szkolenie rozpoczął wicedyrektor MORD - Wiesław Kądziołka.

Nasza szkoła po podpisaniu porozumienia zorganizuje dla chętnych uczniów z naszej szkoły (mogą być również byli uczniowie) kurs na kartę motorowerową. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Pawła Talara. Egzamin teoretyczny będzie w MORD w Nowym Sączu, na który zostanie przysłany autobus z MORD. Natomiast na egzamin praktyczny do naszej szkoły przyjedzie pracownik MORD w Nowym Sączu.

Więcej szczegółów u dyrektora Pawła Talara, tel 506100820.