INFORMACJE

Nasz szkoła bierze udział w projekcie „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR” . Jest w fazie przygotowywania szczegółów do przetargu. Przewidywana wartość zadania około 1 000 000 zł, udział własny gminy około 40%.

Budynek nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 1 PSP AK w Szczawie.

Zakres robót kwalifikowanych w ramach realizowanego poddziałania, przewidzianych do wykonania:

 • Docieplenie przegród zewnętrznych oraz prace towarzyszące
  Ściany zewnętrzne wymagają docieplenia styropianem.
 • Docieplenie stropów wewnętrznych
  Modernizacja obejmuje docieplenie stropów, w tym wypadku zawiera co najmniej wiatroizolację montowaną od wewnątrz do krokwi, folię paroizolacyjną oraz płytę OSB gr. min. 1cm montowaną od wewnątrz budynku zabezpieczającą od środka całe wykonane ocieplenie
 • Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
  Wymiana stolarki okiennej na okna PCV, kolor biały; ciepły montaż okien z użyciem „ciepłego parapetu”; parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej; parapety wewnętrzny z PCV.
  Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi PCV , kolor biały; wymiary zgodne z warunkami technicznymi i warunkami przeciwpożarowymi.
 • Modernizacja systemu grzewczego
  Modernizacja systemu grzewczego obejmuje wymianę grzejników, wymianę rurarzu wraz z ocieplenia rurarzu, montaż zaworów termostatycznych, montaż automatycznych odpowietrzników, wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 dm3, wymiana rurarzu wymianę ciśnieniowego naczynia wzbiorczego C.O. o pojemności 500 dm3.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej
  Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 15,15kW. Założona minimalna możliwa produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej 14 018,20 kWh/rok (przy bilansowaniu energii z siecią) z czego założone minimalne wykorzystanie energii na potrzeby własne budynku w początkowej konfiguracji i pracy instalacji 13 317,29 kWh/rok.
 • Wymiana oświetlenia
  Wymiana 382 ± 2%  punktów istniejącego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typu LED. Łączna moc punktów świetlnych o zróżnicowanym zakresie mocy i rodzaju  pojedynczej oprawy (żarówki zwykłe w oprawach typu rondo ok. 102 sztuki i oprawy świetlówkowe ok. 266 sztuk oraz ok. 14 sztuk halogenów na sali gimnastycznej, każdy o mocy 400W).