INFORMACJE

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 02 listopad 2018 r.

10 kwietnia 2019 r. /egzamin ósmoklasisty/

11 kwietnia 2019 r. /egzamin ósmoklasisty/

12 kwietnia 2019 r. /egzamin ósmoklasisty/

15 kwietnia 2019 r. /egzamin gimnazjalisty/

16 kwietnia 2019 r. /egzamin gimnazjalisty/

17 kwietnia 2019 r. /egzamin gimnazjalisty/

02 maja 2019 r.