Z głębokim smutkiem i  żalem zawiadamiamy o śmierci  Pani Haliny Faltyn – nauczyciela, wychowawcy, koleżanki.

Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć zawsze jest – dla tych, którzy zostają – trudnym pytaniem, na które nie jesteśmy przygotowani.

Dla wielu z nas, także i dla mnie, jest to bardzo bolesne doświadczenie.

Dziś nasze współczucie okazujemy  wszystkim, których ta śmierć dotknęła, łącząc się w smutku, żalu  i  modlitwie.

 

Pogrzeb Ś. P. Haliny Faltyn

odbędzie się dnia, 12 grudnia 2018 r. o godz. 14:00

w kościele Parafialnym w Szczawie.

Paweł Talar dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.