INFORMACJA DLA RODZICÓW:

  1. Została umieszczona „anonimowa skrzynka na sygnały”, która znajduje na dolnym korytarzu przy wejściu.
  2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych i bezpieczeństwa cyfrowego w szkole znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce - dokumenty.
  3. Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce - informacje.