INFORMACJE

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informacje na temat organizacji zdalnego nauczania, zakładającego realizację programów nauczania w naszej szkole od 25 marca.

 1. W danym dniu realizujemy obowiązkowe przedmioty, zgodnie z tygodniowym planem lekcji obowiązującym przed zawieszeniem zajęć.
 2. Naukę rozpoczynamy o godz. 8:00.
 1. Nauczyciele będą przesyłać materiały edukacyjne i zadania przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną i komunikatory.

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Zachęcam do skorzystania!!!

 

link do serwisu: gov/zdalnelekcje

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
 • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
 • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
 

W dniach od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Proszę o wykorzystanie tego czasu na powtórki przez uczniów, korzystając między innymi ze strony https://epodreczniki.pl/

Więcej na gov.pl - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Więcej informacji na: https://www.zus.pl/

 

Szanowni Państwo!

W związku trosce o zdrowie wszystkich dzieci, proszę o nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkoły.

Jeżeli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie masz powodu do obaw.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu:

 • często myj ręce, używając mydła i wody,
 • kiedy kaszlesz lub kichasz, zakryj usta i nos,
 • zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • jeżeli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną (pn.-pt. 7:30 - 14:00 - tel. 183372101 wew. 309, pozostałe godziny i dni wolne tel. 790385968, 606127362, 606721799) lub zadzwoń 112 (Myślenice: dyż. lek. tel. 122730354, Kraków: dyż. lek. tel. 126229390) lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego .

Szczegółowe informacje zawarte są na stronach:

 • Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/
 • Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl
 • lub pod numerem telefonu infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

WAŻNE!!!

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie na rok szkolny 2020/2021

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021:
  1)  deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
  2)  deklaracje składa się od 12.02.2020 r. do 21.02.2020 r.
  3)  niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Wniosek można pobrać w sekretariacie Szkoły.
  1) do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienio­nych w pkt. 4  i pkt. 5.
  2) spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.
  3) wnioski składa się w terminie od 02.03.2020 r. do 20.03.2020 r.  do godz. 15:00.