INFORMACJE

Dnia 17.10.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z naszej okolicy dające uprawnienia do egzaminowania na kartę rowerową. Zostało one przeprowadzone przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego (skrót: MORD). Szkolenie rozpoczął wicedyrektor MORD - Wiesław Kądziołka.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27.09.2018 R /CZWARTEK/ OD GODZ. 16:00

ZAPRASZAMY!!!

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

2 listopad 2017 r.

3 listopad 2017 r.

18 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

19 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

20 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

30 kwiecień 2018 r.

2 maj 2018 r.

4 maj 2018 r.