WYDARZENIA

XXI FESTIWAL PIOSENKI  DZIECIĘCEJ „ROZŚPIEWANA SZKOŁA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZAWIE

Dnia 6 czerwca 2018 roku, młodzi wokaliści z wszystkich szkół i przedszkoli Gminy Kamienica spotkali się i walczyli o miejsca na XXI Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej „ Rozśpiewana Szkoła”-Szczawa 2018.

W tegorocznym festiwalu udział wzięło 50 młodych artystów w czterech kategoriach. Oceniało ich jurry w składzie: p. Sylwia Hołyńska, p Halina Ruppel i p. Paweł Miśkowicz.

Atrakcyjne nagrody ufundowane zostały przez niezawodnych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Na festiwalu obecny był wójt p. dr Władysław Sadowski i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Mieczysław Marek. W przerwie festiwalu ,z programem artystycznym wystąpili najmłodsi uczniowie naszej szkoły.

 

LISTA LAUREATÓW XXI FESTIWALU PIOSENKI  DZIECIĘCEJ ROZŚPIEWANA SZKOŁA” - SZCZAWA 2018

 

KAT. I – oddz. przedszkolne (dzieci 3-6 lat)

1 miejsce- Aleksandra Wierzycka S.P. Zalesie

2 miejsce- Julita Rucińska S.P. 1 Szczawa

2 miejsce- Sabina Szczepaniak S.P. Zalesie

3 miejsce- Milena Rucińska   S.P. 1 Szczawa

3 miejsce- Michalina Wierzycka  S.P. Zalesie

Wyróżnienia:

Mateusz Barnaś – S.P. Zasadne

Mateusz Twardowski – Przedszkole Samorządowe w Kamienicy

Magdalena Pawlik – S.P. 1 Szczawa

 

KAT. II-   klasy I-III

1 miejsce- Bartosz Gierczyk – S.P. Zasadne

2 miejsce- Oliwia Augustyn – S.P. 1 Kamienica

2 miejsce- Jakub Hyrc - S.P.Szczawa 1

3 miejsce – Jakub Rusajczyk – S.P. 2 Szczawa

3 miejsce- Anna Mikołajczyk – S.P. 2 Kamienica

Wyróżnienia:

Zuzanna Opyd – S.P. 2 Szczawa

Kornel Król – S.P. 1 Kamienica

Karol Mikołajczyk – S.P. 1 Szczawa

KAT. III – klasy IV-VI

1 miejsce- Joanna Rucińska – S.P. 1 Szczawa

2 miejsce – Anna Więcławek – S.P. 2 Kamienica

2 miejsce – Marta Wąchała – S.P. 1 Kamienica

3 miejsce- Marlena Opyd – S.P. 1 Szczawa

3 miejsce – Aleksandra Rusnak – S.P. 2 Szczawa

Wyróżnienie:

Patrycja Faron – S.P. 1 Kamienica

Jolanta Wierzycka – S.P. Zalesie

Wiktoria Owsianka – S.P. 2 Kamienica

 

KAT. IV – klasa7 i klasy gimnazjalne

1 miejsce- Zuzanna Rusnak – S.P. 1 Szczawa

2 miejsce – Patrycja Podgórni – S.P. 2 Kamienica

3.miejsce – Barbara Domek – S.P. 1 Szczawa

3.miejsce – Katarzyna Opyd – S.P. 2 Szczawa

Wyróżnienie:

Klara Rokosz- S.P. 2 Szczawa

 

Sponsorzy XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej  „Rozśpiewana Szkoła”

-Bank Spółdzielczy w Limanowej,

-Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy,

-Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Kamienicy,

-Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie

- Teresa Kuziel Piekarnia w Szczawie

- Paweł Domek GORVITA

-p. Jolanta i Jarosław Mikołajczyk Szczawa,

- Rozlewnia Wód Mineralnych w Szczawie

- Anna Mikołajczyk Apteka w Szczawie

- Jolanta Mikołajczyk Delikatesy Centrum w Łącku

- Info-Net p. Wacław Majchrzak

-Centrum Ubezpieczeń „ Talar”,