WYDARZENIA

Dnia 22 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. W tym dniu pożegnano klasę III gimnazjum.

Klasa III przedstawiła program artystyczny, po którym nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla uczniów mających świadectwa z wyróżnieniem. Nagrody wręczali: dyrektor szkoły mgr Paweł Talar, wicedyrektor mgr Mirosław Rusinek, wychowawca klasy oraz przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Bulanda.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców.