WYDARZENIA

Dnia 10.10.2018 roku odbyła się próbna ewakuacja wszystkich osób z budynku szkoły. W tym czasie była obecna Jednostka Ratownictwa Gaśniczego OSP w Szczawie.

 

 Dnia 25.09.2018 roku odbyło się spotkanie z naszym dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Na spotkaniu zostały omówione zasady poruszania się po drogach publicznych, a także zagadnienia związane z cyberprzemocą. Spotkania odbyły się oddzielnie w: oddziale przedszkolnym, klasach I-III, IV-V, a także VI-VIII wraz z III gimnazjum

Dnia 3 września 2018 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

Dyrektor przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość, życzył im sukcesów na miarę własnych możliwości w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i konkurach artystycznych.

Dnia 22 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. W tym dniu pożegnano klasę III gimnazjum.

XXI FESTIWAL PIOSENKI  DZIECIĘCEJ „ROZŚPIEWANA SZKOŁA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZAWIE

Dnia 6 czerwca 2018 roku, młodzi wokaliści z wszystkich szkół i przedszkoli Gminy Kamienica spotkali się i walczyli o miejsca na XXI Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej „ Rozśpiewana Szkoła”-Szczawa 2018.

Misterium Męki Pańskiej

Gospodarzami tegorocznej akademii z okazji Świąt Wielkanocnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie była klasa IVB wraz z wychowawcą panią Dominiką Golińską. Akademia odbyła się w Wielkim Tygodniu, 28 marca.

 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych, za które zakupiono 898 książek. Akcja ta ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wymiernym zaś efektem powinien być wzrost czytelnictwa uczniów.

 

Krótki przegląd zakupionych książek