DOKUMENTY DO POBRANIA

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH i BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO W SZKOLE

 

KARTA ZWOLNIENIA

 

OŚWIADCZENIE O REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ZA GRANICĄ

 

OWU NWW OŚWIATA