INFORMACJE

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informacje na temat organizacji zdalnego nauczania, zakładającego realizację programów nauczania w naszej szkole od 25 marca.

  1. W danym dniu realizujemy obowiązkowe przedmioty, zgodnie z tygodniowym planem lekcji obowiązującym przed zawieszeniem zajęć.
  2. Naukę rozpoczynamy o godz. 8:00.
  1. Nauczyciele będą przesyłać materiały edukacyjne i zadania przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną i komunikatory.
  1. W trakcie nauki nauczyciele, wychowawcy stwarzają możliwość komunikowania się celem odbycia konsultacji w sposób wskazany przez tych nauczycieli i wychowawców (np. grupy społecznościowe, rozmowa telefoniczna, sms, poczta elektroniczna, itp.).
  1. Poza tym nauczyciele i uczniowie będą wykorzystywać również zasoby Internetu, serwisów i platform do ćwiczeń online, które są pomocne w przyswajaniu wiedzy.
  2. Uczniowie są zobowiązani do systematycznej pracy w trakcie zajęć, a ich postępy będą na bieżąco monitorowane przez nauczycieli.
  3. Bardzo prosimy Rodziców, aby na bieżąco sprawdzali wiadomości w dzienniku elektronicznym i stronę szkoły.
  1. Drodzy Uczniowie. Nauczyciele monitorują Wasze postępy, przekazują Wam informację zwrotną, również oceniają w sposób przez nich wskazany.

Zdajemy sobie sprawę, iż nauczanie zdalne będzie dla Wszystkich nowym bardzo trudnym wyzwaniem.