INFORMACJE

Gmina Kamienica uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zostanie zakupionych 40 laptopów do zdalnej nauki dla uczniów z siedmiu szkół działających na terenie Gminy Kamienica.

Nasza szkoła zgłosiła zapotrzebowanie na 20 laptopów, otrzymaliśmy 4.

Zostały one wypożyczone najbardziej potrzebującym zgodnie z ankietami przekazanymi dyrektorowi szkoły przez wychowawców klas.

Informuję, że nadal istnieje możliwość wypożyczenia zestawów komputerowych z pracowni komputerowej.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem proszę o kontakt telefoniczny - tel. 506 100 820 - dyrektor szkoły Paweł Talar