INFORMACJE

Informujemy, iż decyzją Dyrektora Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w związku z pandemią koronawirusa  oraz z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym w naszej szkole w okresie od 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020r.

Zadania oddziału przedszkolnego w tym czasie nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.