INFORMACJE

Szanowni Państwo!

W dniu 18 maja 2020 r. wznawiają  swoją działalność oddziały przedszkolne.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dziecko skorzystało z opieki przedszkolnej, powinni zgłosić to każdorazowo co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie 183324006 w godz. od 9:00 – 12:00 i dopiero po uzyskaniu zgody na przyjęcie przyprowadzić je do przedszkola. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.

Dzieci powinny pojawić się w oddziałach  przedszkolnych  najpóźniej do 8.30. Informujemy również, że w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 będziemy pracować w zaostrzonych rygorach higieniczno-sanitarnych. DZIECI BĘDĄ PRZYJMOWANE I ODBIERANE POJEDYNCZO. BĘDZIECIE MOGLI PAŃSTWO WEJŚĆ TYLKO NA TEREN SZATNI, GDZIE PO SPRAWDZENIU TEMPERATURY DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA. W oczekiwaniu na przyjęcie dzieci do przedszkola prosimy Państwa o zachowanie dystansu społecznego, ok. 2 m od innych rodziców i ich dzieci.

Szczegółowe procedury oddziały przedszkolne