INFORMACJE

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

04.01.2021 r.; 05.01.2021 r.; 07.01.2021 r.; 08.01.2021 r.

25.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

26.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

27.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

04.06.2021 r.