INFORMACJE

Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla uczniów płatne do 20.10.2020 r. w wysokości 30 zł od osoby.

Składka

 

30,00 zł

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego poniesionej  wskutek NNW na terenie placówki oświatowej

   

      20000 ,00 zł

Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW

    

      10000 ,00 zł

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego poniesionej  wskutek NNW lub w ciągu 12 miesięcy od daty tego wypadku

   

      10000 ,00 zł

Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW / w tym zawał i udar /

       

           100,00 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez – w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia

      

         2000,00 zł

Dodatkowe koszty leczenia NNW

/wizyty lekarskie, operacje, zakup lekarstw, transport do szpitala  /REHABILITACJA /

                      

      3000,00 zł              

Koszt odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych wyniku NW

 

  500,00 za ząb

Świadczenie z tytułu korepetycji

/max.za 35 dni szkolnych/

  100 zł za 7dni             szkolnych

Zasiłek z tytułu niezdolności  do nauki z powodu NNW w wysokości 2% sumy ubezpieczenia /niezdolność do nauki 31 dni/

      

     200,00 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady  /hospitalizacja / min 48 godz. /

       

     200,00 zł 

Świadczenie szpitalne                                             / Pobyt w szpitalu NNW i choroby/

  

40 zł/dzień

Operacja chirurgiczna lub poważne zachorowanie m.in. BOLERIOZA

  

500 zł

Świadczenie progresywne /dodatkowe 20% przy uszczerbku powyżej 61%, 30% powyżej 80 %/

 

TAK

ugryzienia przez kleszcza / u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych/

      200 ,00 zł

- rozszerzenie zakresu o wyczynowe uprawianie sportu,

-   pobyt w szpitalu rozszerzony o chorobowy

-   tabela świadczeń / jasna i przejrzysta, wypłata za zdarzenie, odszkodowanie zaraz po zdarzeniu /.

- zwrot niezbędnych kosztów za udokumentowane wizyty  lekarskie i rehabilitacja do 30 % sumy ubezpieczenia