Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020 r. /środa/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.