INFORMACJE

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Stanisława Bochniarza – emerytowanego nauczyciela, byłego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.

Rodzinie zmarłego pogrążonej w żałobie składamy kondolencje, łącząc się w smutku, żalu i modlitwie.

Paweł Talar, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Pogrzeb śp. Stanisława Bochniarza

odbędzie się dnia, 17 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w kościele Parafialnym w Szczawie,

różaniec o godz. 12:30