INFORMACJE

Zebrania z rodzicami odbędą się online na MS TEAMS dnia 03.12.2020 r. (czwartek)

Nauczyciele są dostępni:

16:00 - 17:00 - wychowawcy sprawy klasowe

17:00 - 18:00 - wszyscy nauczyciele.


I półrocze kończymy przed świętami. Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację - piątek 18.12.2020 r - godz. 15:00

Oceny wystawiamy najpóźniej w piątek 18.12.2020 r. (nie ma ocen przewidywanych)!!!

Zdalnie uczymy się do 22.12.2020 r.???

Przedstawię Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania by dni: 21 i 22.12.2020 r - były dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, poinformuję o tym niezwłocznie po Radzie Pedagogicznej w dniu 18.12.2020 r.


Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2020 do 31.12.2020 r.


Ferie zimowe od 04.01.2021 do 17.01.2021 r.


W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam Paweł Talar - tel. 506 100 820