INFORMACJE

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  ul. Zygmunta Augusta 8; 34-600 Limanowa; tel. 183371737

 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Piłsudskiego 61; 34-600 Limanowa; tel. 183372025 w. 420

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. J. Marka 9; 34-600 Limanowa; tel. 183375826

 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  34-608 Kamienica 420; tel. 18 3323067

 5. Gminny Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy
  34-608 Kamienica 420; tel. 183323067

 6. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 – numer bezpłatny od 14:00 do 22:00

 7. Niebieska Linia: 800 – 1200 – 02