INFORMACJE

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

2 listopad 2017 r.

3 listopad 2017 r.

18 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

19 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

20 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

30 kwiecień 2018 r.

2 maj 2018 r.

4 maj 2018 r.