INFORMACJE

Poniżej zamieszczono przydatne strony, aplikacje i programy, które można wykorzystać  do pracy zdalnej. Znajdują się tu zarówno materiały dla nauczycieli - narzędzia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej), jak i propozycje spędzania wolnego czasu dla uczniów. Materiały wybrano z listy zamieszczonej w kwartalniku „Biblioteka – Centrum Informacji”.

Darmowe strony, programy, aplikacje

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI!

           Korzystanie z Internetu ma swoje nieocenione zalety, ale należy pamiętać, że nie jest wolne od zagrożeń.

Najczęstsze zagrożenia w Internecie to:

CYBERPRZEMOC- czyli zagrożenie polegające na wyrządzaniu krzywdy przez ludzi złośliwych i ordynarnych. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, czy poniżanie kogoś w Internecie. Może to odbywać się na przykład poprzez robienie komuś zdjęć bez jego zgody, a następnie publikowanie ich i rozsyłanie w sieci. Umieszczone w sieci zdjęcie, przedstawiające wydarzenie niemiłe dla osoby na nim uwiecznionej, opatrzone złośliwymi komentarzami, rodzi w niej poczucie upokorzenia i bezradności.

UZALEŻNIENIE - czyli zbyt długie korzystanie z komputera/ smartfona.

Szanowni Państwo

Jestem w trakcie konfigurowania programu do nauki zdalnej. Proszę wszystkich rodziców o utworzenie dla każdego swojego dziecka oddzielnego konta pocztowego (e-mail). Starsi uczniowie w większości już posiadają e-mail, które są zamieszczone w e-dzienniku.

Nie mogą to być e-mail rodziców.

Jest to niezbędne do: założenia kont na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (epodreczniki.pl), a także w usłudze, która daje wiele możliwości dla uczniów i nauczycieli w tym prowadzenie zdalnego nauczania online dla całej klasy.

Proszę o potraktowanie sprawy jako bardo pilnej i przesłanie ich wychowawcom do piątku 27.03.2020 roku do godz. 15:00, a wychowawców zobowiązuję do wpisania ich do godz. 16:00

Nie da się mieć kontaktu online przez messengera, bo konta są blokowane przez dużą aktywność.

Z poważaniem Paweł Talar

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informacje na temat organizacji zdalnego nauczania, zakładającego realizację programów nauczania w naszej szkole od 25 marca.

  1. W danym dniu realizujemy obowiązkowe przedmioty, zgodnie z tygodniowym planem lekcji obowiązującym przed zawieszeniem zajęć.
  2. Naukę rozpoczynamy o godz. 8:00.
  1. Nauczyciele będą przesyłać materiały edukacyjne i zadania przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną i komunikatory.

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Zachęcam do skorzystania!!!

 

link do serwisu: gov/zdalnelekcje

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.