INFORMACJE

W dniach od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Proszę o wykorzystanie tego czasu na powtórki przez uczniów, korzystając między innymi ze strony https://epodreczniki.pl/

Więcej na gov.pl - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Więcej informacji na: https://www.zus.pl/

 

Szanowni Państwo!

W związku trosce o zdrowie wszystkich dzieci, proszę o nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkoły.

Jeżeli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie masz powodu do obaw.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu:

 • często myj ręce, używając mydła i wody,
 • kiedy kaszlesz lub kichasz, zakryj usta i nos,
 • zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • jeżeli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną (pn.-pt. 7:30 - 14:00 - tel. 183372101 wew. 309, pozostałe godziny i dni wolne tel. 790385968, 606127362, 606721799) lub zadzwoń 112 (Myślenice: dyż. lek. tel. 122730354, Kraków: dyż. lek. tel. 126229390) lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego .

Szczegółowe informacje zawarte są na stronach:

 • Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/
 • Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl
 • lub pod numerem telefonu infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

WAŻNE!!!

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie na rok szkolny 2020/2021

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021:
  1)  deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
  2)  deklaracje składa się od 12.02.2020 r. do 21.02.2020 r.
  3)  niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Wniosek można pobrać w sekretariacie Szkoły.
  1) do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienio­nych w pkt. 4  i pkt. 5.
  2) spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.
  3) wnioski składa się w terminie od 02.03.2020 r. do 20.03.2020 r.  do godz. 15:00.

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie na rok szkolny 2020/2021

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.(załącznik nr 1). Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Szkoły.
 2. Zgłoszenia składa się w sekretariacie szkoły w okresie od 10.02.2020 r. do 12.02.2020 r. (załącznik nr 1).
 3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 2). Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

INFORMACJA DLA RODZICÓW:

 1. Została umieszczona „anonimowa skrzynka na sygnały”, która znajduje na dolnym korytarzu przy wejściu.
 2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych i bezpieczeństwa cyfrowego w szkole znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce - dokumenty.
 3. Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce - informacje.

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  ul. Zygmunta Augusta 8; 34-600 Limanowa; tel. 183371737

 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Piłsudskiego 61; 34-600 Limanowa; tel. 183372025 w. 420

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. J. Marka 9; 34-600 Limanowa; tel. 183375826

 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  34-608 Kamienica 420; tel. 18 3323067

 5. Gminny Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy
  34-608 Kamienica 420; tel. 183323067

 6. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 – numer bezpłatny od 14:00 do 22:00

 7. Niebieska Linia: 800 – 1200 – 02

ZEBRANIE Z RODZICAMI
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14.05.2019 R /WTOREK/
W GODZ. OD 15:30 DO 17:00.

ZAPRASZAMY!!!