INFORMACJE

„TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ” 5 - 9.11.2018 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA UROCZYSTĄ AKADEMIĘ Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13.11.2018 R. O GODZ.11:00 W SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZAWIE.

W tygodniu poprzedzającym obchody „Tygodnia dla Niepodległej”: poznajemy historię Niepodległej (lekcje historii), dekorujemy okna w klasach kwiatami i chorągiewkami w barwach narodowych.

Program „Tygodnia dla Niepodległej”:

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 02 listopad 2018 r.

10 kwietnia 2019 r. /egzamin ósmoklasisty/

11 kwietnia 2019 r. /egzamin ósmoklasisty/

12 kwietnia 2019 r. /egzamin ósmoklasisty/

15 kwietnia 2019 r. /egzamin gimnazjalisty/

16 kwietnia 2019 r. /egzamin gimnazjalisty/

17 kwietnia 2019 r. /egzamin gimnazjalisty/

02 maja 2019 r.

Nasz szkoła bierze udział w projekcie „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR” . Jest w fazie przygotowywania szczegółów do przetargu. Przewidywana wartość zadania około 1 000 000 zł, udział własny gminy około 40%.

Budynek nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 1 PSP AK w Szczawie.

Zakres robót kwalifikowanych w ramach realizowanego poddziałania, przewidzianych do wykonania:

Dnia 17.10.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z naszej okolicy dające uprawnienia do egzaminowania na kartę rowerową. Zostało one przeprowadzone przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego (skrót: MORD). Szkolenie rozpoczął wicedyrektor MORD - Wiesław Kądziołka.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27.09.2018 R /CZWARTEK/ OD GODZ. 16:00

ZAPRASZAMY!!!

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

2 listopad 2017 r.

3 listopad 2017 r.

18 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

19 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

20 kwiecień 2018 r. /egzamin gimnazjalny/

30 kwiecień 2018 r.

2 maj 2018 r.

4 maj 2018 r.