INFORMACJE

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020 r. /środa/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla uczniów płatne do 20.10.2020 r. w wysokości 30 zł od osoby.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

04.01.2021 r.; 05.01.2021 r.; 07.01.2021 r.; 08.01.2021 r.

25.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

26.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

27.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

04.06.2021 r.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców - 24.09.2020 r. (czwartek) godz. 16:30.

Pomiary mundurków do poniedziałku (07.09.2020 r.) w sekretariacie szkoły od 9:00 - 15:00

Dzieci w oddziałach przedszkolnych mają zajęcia od 7:50 - 12:50

Czas trwania lekcji:

 1. 8:00 - 8:45
 2. 8:55 - 9:40
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:50 - 11:35
 5. 11:50 - 12:35
 6. 12:40 - 13:25
 7. 13:30 - 14:15
 8. 14:20 - 15:05

Rok szkolny rozpoczynamy w dniu 1 września tylko spotkaniami z wychowawcami klas (nie ma spotkania ogólnego na sali gimnastycznej) według następującego harmonogramu:

 • klasy 2. 3 – godzina 9.15 – uczniowie wchodzą głównym wejściem,
 • klasa 4. - godzina 9.15 – uczniowie wchodzą dolnym wejściem,
 • klasa 5, 6 – godz. 9:30 – uczniowie wchodzą głównym wejściem,
 • Klasa 7a, 7b, 8 – godzina 9.30 – uczniowie wchodzą dolnym wejściem.
 • Klasa 1 – godz. 11:00 – uczniowie wchodzą wejściem głównym (może wejść jeden rodzic z dzieckiem),
 • Oddziały przedszkolne – godz. 11:00 – dzieci wchodzą wejściem dolnym (może wejść jeden rodzic z dzieckiem).

UWAGA!

 • Rodzice uczniów klas II-VIII oczekują na swoje dzieci, przed budynkiem szkoły z zachowaniem dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m.
 • Osoby wchodzący do szkoły obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 • Uczniowie po wejściu do sali zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawcę.
 • Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą.
 • W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje maseczka.
 • Uczniowie przed wyjściem z sali zakładają maseczkę i opuszczają szkołę wejściem, którym wchodzili.
 • Bus wyjeżdża o godz. 7:30 z Wiatrówek, a o 7:45 z Uszczek i zawozi dzieci pod kościół.
 • Bus odjeżdża ze szkoły około godz. 10:00