KONKURSY
Wyniki szkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego przez bibliotekę szkolną „Zakładka do książki”

Regulamin konkursu bibliotecznego „Moda na…książkę

 CELE KONKURSU:

- promocja książki i czytelnictwa

- rozwijanie uzdolnień plastycznych

- rozwijanie kreatywności

 REGULAMIN  KONKURSU:

Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki

 CELE  KONKURSU:

- rozwijanie uzdolnień plastycznych,

- poszerzenie zainteresowań książką i czytelnictwem,

- uczenie zdrowej rywalizacji.

  REGULAMIN KONKURSU

W lutym 2020 r. w ramach akcji promującej czytelnictwo uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie zorganizowano szkolne konkursy:

Konkurs czytelniczy „Stragan z wierszami Jana Brzechwy”  (kl. II i III)

Wynik:

I miejsce – Milena Cepielik

II miejsce – Antonina Bulanda, Magdalena Michalska, Zofia Szlaga

III miejsce – Jan Faron, Martyna Gluza

Wyróżnienie – Filip Mikołajczyk, Dawid Ruciński

Obraz może zawierać: 13 osób, ludzie stoją, dziecko i buty

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MISTRZ CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH

 REGULAMIN KONKURSU:

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SŁOWNIK OBRAZKOWY

 

Wykonanie pracy plastycznej, w której stworzy się reprezentację słowną jednego wyrazu w języku angielskim dowolną techniką plastyczną.

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PLAKAT pod hasłem: „WINTER LANDSCAPE”

*Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie dowolną techniką pejzażu zimowego oraz podpisanie 3 elementów na pracy w języku angielskim.

CELE KONKURSU:

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

- wypracowanie u uczniów poczucia estetyki i staranności

- rozwijanie uzdolnień uczniów

REGULAMIN KONKURSU: