KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PLAKAT pod hasłem: „WINTER LANDSCAPE”

*Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie dowolną techniką pejzażu zimowego oraz podpisanie 3 elementów na pracy w języku angielskim.

CELE KONKURSU:

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

- wypracowanie u uczniów poczucia estetyki i staranności

- rozwijanie uzdolnień uczniów

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla klas I-III
  2. Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:

- w technikach: dowolne, ale nie komputerowa

- format: A-3, A-4

- materiał: papier, karton (mogą być kolorowe)

  1. Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną przez rodzica.
  2. Prace należy składać do dnia 5 marca.

ZAPRASZAMY!!!

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!!!

ORGANIZATORZY KONKURSU:

nauczyciele języków obcych: Izabela Krajewska, Dominika Golińska, Balbina Kuziel-Markowicz