KONKURSY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SŁOWNIK OBRAZKOWY

 

Wykonanie pracy plastycznej, w której stworzy się reprezentację słowną jednego wyrazu w języku angielskim dowolną techniką plastyczną.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
 2. Praca musi być wykonana odręcznie i być wynikiem osobistej twórczości ucznia.
 3. Praca ma zawierać jedno słowo (najlepiej rzeczownik) z 14-stu zagadnień tematycznych pokrywanych na lekcjach j. angielskiego.
 4. Kryteria pracy plastycznej:
  technika dowolna (ale nie komputerowa),
  materiały: dowolne,
  format pracy: A4
 5. Każdy uczeń wykonuje jedną pracę plastyczną na podany wyżej temat, z tyłu pracy podpisuje ją imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
 6. Termin składania prac upływa 09.03.2020, a prace należy składać u p. Dominiki Golińskiej.
 7. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z konkursem (do pobrania u organizatorów).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, w przypadku dużej ilości prac przewiduje się ustalenie kategorii wiekowych.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE J

 Organizatorzy:  nauczyciele języków obcych