KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MISTRZ CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH

 REGULAMIN KONKURSU:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII.
  2. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej, w której uczeń będzie musiał wykazać się znajomością czasowników nieregularnych: I, II i III formy oraz znaczenia czasowników
  3. Zgłoszenia do konkursu do 13.03.2020 (piątek).
  4. Konkurs odbędzie się 17.03.2020 (wtorek).
  5. W konkursie przewiduje się maksymalnie 2x I miejsce, 2x II miejsce oraz 2x III miejsce.
  6. Przewiduję się dogrywkę w celu wyłonienia zwycięzców.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

 

MISTRZU CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH

CZEKAMY NA CIEBIE :-)

 Organizatorzy:  nauczyciele języków obcych