W konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej pn. „Dobro ma moc” uczniowie naszej szkoły zdobyli: I miejsce - Gabriela Wysopal i III miejsce: Jakub Hyrc w kategorii Szkoła Podstawowa klasy: IV – VI.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Celem konkursu było szerzenie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych, zachęcanie uczniów do dzielenia się pomocą, właściwego reagowania na krzywdę drugiego człowieka.
Uczniowie przygotowali prace plastyczne zachęcającą do wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach z życia w społeczności szkolnej, w rodzinie i w otoczeniu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!