WYDARZENIA

Dnia 13.10.2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Na wstępie uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali program artystyczny.

Po nim w imieniu wójta Władysława Sadowskiego głos zabrał sekretarz Gminy Kamienica Jarosław Augustyniak, który przekazał wszystkim zgromadzonym życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 Później uczniowie w swoim imieniu i Rady Rodziców złożyli życzenia i przekazali kwiaty wszystkim pracownikom szkoły.

Następnie na scenie wystąpili uczniowie klasy I, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów.