WYDARZENIA

W dniu 14.10.2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I na którą przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, jak również zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi.

 

W I części akademii uczniowie kl. VII zaprezentowali program artystyczny pt. "Szkoła na wesoło", po którym wysłuchaliśmy krótkiego koncertu życzeń w wykonaniu uczniów.
W dalszej części uroczystości nastąpiło ślubowanie uczniów klasy I i pasowanie ich na pełnoprawnych uczniów szkoły. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy, a od SKO drobne upominki.
Następnie dyrektor szkoły pan Paweł Talar podziękował wszystkim pracownikom szkoły za ich pracę, wręczył nagrody dyrektora szkoły.
Na zakończenie były też liczne życzenia od uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców.